Tevredenheidsonderzoek onder leerlingen, ouders en medewerkers


In maart 2021 is het tevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder alle medewerkers, ouders en leerlingen.

We zien dat iedereen het Pleysier College een hoger cijfer geeft dan in het vorige onderzoek onder medewerkers in 2017 en onder ouders in 2018. Wij zijn trots op deze resultaten. 


Als we naar de specifieke onderwerpen kijken zien we dat de meeste leerlingen tevreden zijn over de sociale veiligheid en over de lessen en dat er ook leerlingen zijn die vinden dat we wat beter zouden kunnen aansluiten op hun belevingswereld. Ouders vinden dat het onderwijs voldoet aan de verwachtingen die zij hebben van onze school en willen meer betrokken  worden bij het onderwijs. De tevredenheid van de medewerkers is flink gestegen. Daar zijn we erg blij mee.


Het bestuur en de scholen werken de komende jaren aan de ontwikkeling van de lessen en de betrokkenheid van ouders.

 

Het onderwijs en de leerlingenzorg

De afzonderlijke scholen van het Pleysier College hebben zowel overeenkomsten als verschillen. De gebouwen hebben allemaal een eigen sfeer en zijn qua leeromgeving verschillend ingericht. We willen graag dat leerlingen zich prettig voelen en daarom kijken we goed naar wat bij welke leerlinggroep past. Ook het onderwijsaanbod kan daarom per school verschillen. 


We hebben echter wel gemeenschappelijke afspraken over de basiskwaliteit van het onderwijs, de benadering van leerlingen en de leerlingenzorg. Daardoor zijn er overeenkomsten in de wijze waarop wij met onze leerlingen omgaan: de orthodidactische en orthopedagogische benadering.

Contact

College van Bestuur
& Bestuursbureau


Postadres

Postbus 64602

2506 CA  Den Haag


Bezoekadres
Dr. van Welylaan 4

2566 ER  Den Haag

T 070 - 3150000


Contactinfo Bestuur

Nieuws

Overlijden dhr. Van Daalen

Met groot verdriet laat ik u weten dat na een kort ziekbed de directeur van het Pleysier College Zoetermeer, dhr. Benno…  >> 

Tevredenheids-onderzoek

Wij zijn trots op de resultaten van het Tevredenheidsonderzoek van het afgelopen schooljaar.  >> 

Statement VO platform

m.b.t. volledige openstelling scholen in regio Haaglanden. Dinsdagavond, 25 mei 2021, hebben de besturen van de VO-scholen in Den Haag, Rijswijk…  >>