Magister

Magister is het leerlingvolgsysteem van onze scholen. Leerlingen, ouders en verzorgers kunnen hiermee (binnenkort) informatie bekijken over ondermeer toetsresultaten, lesrooster en aanwezigheid. Voor zaken als leerstof en huiswerk dient onze digitale leer- en werkomgeving "Mijn Pleysier".

Het gebruik van Magister

Door ouders/verzorgers:

Door leerlingen:

Door docenten/mentoren (OP-ers):

Door ondersteunende medewerkers (OOP-ers)

Opmerkingen?

Raadpleeg eerst de handleiding en 'veel gestelde vragen'.

Voor resterende vragen of problemen met betrekking tot Magister, kan men de Magistercoördinator van het desbetreffende college mailen:

@   -   @   -   @   -  @   -   @ .

Privacy

Pleysier College is binnen haar mogelijkheden verantwoordelijk voor de bescherming van de privacy van leerlingen en ouders/verzorgers conform wetgeving. De vele werkzaamheden die volgen uit de nieuwe Europese privacywetgeving (AVG) zijn nog gang, vooralsnog resulterend in deze regelingen/documenten.
Leerlingen en hun ouders/verzorgers zijn 
zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met inloggegevens.
Contact

College van Bestuur
& Bestuursbureau


Postadres

Postbus 64602

2506 CA  Den Haag


Bezoekadres
Dr. van Welylaan 4

2566 ER  Den Haag

T 070 - 3150000


Contactinfo Bestuur


vCard