Magister

Magister is het leerlingvolgsysteem van onze scholen. Leerlingen, ouders en verzorgers kunnen hiermee (binnenkort) informatie bekijken over ondermeer toetsresultaten, lesrooster en aanwezigheid. Voor zaken als leerstof en huiswerk dient onze online leer- en werkomgeving "Mijn Pleysier".

Het gebruik van Magister

Door ouders/verzorgers:

Door leerlingen:

Door medewerkers:

  • Ondersteuning op Mijn pleysier -> ICT -> Magister

Opmerkingen?

Raadpleeg eerst de handleiding en 'veel gestelde vragen'.

Voor resterende vragen of problemen met betrekking tot Magister, kan men de Magistercoördinator van het desbetreffende college mailen:

@   -   @   -   @   -  @   -   @ .

Privacy

Pleysier College is binnen haar mogelijkheden verantwoordelijk voor de bescherming van de privacy van leerlingen en ouders/verzorgers conform de Wet bescherming persoonsgegevens. Werkzaamheden die volgen uit de nieuwe Europese privacywetgeving (AVG) zijn in volle gang. 
Leerlingen en hun ouders/verzorgers zijn 
zelf verantwoordelijk voor zorgvuldig omgaan met inlogcodes en wachtwoorden.
Contact

College van Bestuur
& Bestuursbureau


Postadres

Postbus 64602

2506 CA  Den Haag


Bezoekadres
Dr. van Welylaan 4

2566 ER  Den Haag

T 070 - 3150000


Algemene Contactinfo


vCard

Nieuws

Landelijke stakingsdag

Donderdag 5 oktober is uitgeroepen tot landelijke stakingsdag voor het Primair Onderwijs, waaronder het Voortgezet Speciaal Onderwijs. Om goed onderwijs te…  >> 

Prinsjesdag

Derde dinsdag van september zijn zal onze leerlingen vrij in verband met Prinsjesdag  >> 

Verken een school online

Belangstellenden kunnen een virtuele wandeling maken rond en in onze schoolgebouwen. Iedereen is welkom en heeft de optie om elk van…  >>