Magister

Magister is tot augustus 2021 het leerlingvolgsysteem van onze scholen. Leerlingen, ouders en verzorgers van Pleysier College Westerbeek kunnen hiermee informatie bekijken over ondermeer toetsresultaten, lesroosters en aanwezigheid. Vanaf augustus 2021 gebruiken wij Somtoday.
Voor zaken als digitale leerstof en huiswerk dient onze Digitale Leer- en Werkomgeving "Mijn Pleysier".

Het gebruik van Magister

Door ouders/verzorgers:

Door leerlingen:

Door docenten/mentoren (OP-ers):

Door ondersteunende medewerkers (OOP-ers)


Opmerkingen?

Raadpleeg eerst de handleiding en 'veel gestelde vragen'.

Voor resterende vragen of problemen met betrekking tot Magister, kan men de Magistercoördinator van het desbetreffende college mailen:

@   -   @   -   @   -  @   -   @ .

Privacy

Pleysier College is binnen haar mogelijkheden verantwoordelijk voor de bescherming van de privacy van leerlingen en ouders/verzorgers conform de AVG. Zie ook deze regelingen/documenten.
Leerlingen en hun ouders/verzorgers zijn 
zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met inloggegevens.
Contact

College van Bestuur
& Bestuursbureau


Postadres

Postbus 64602

2506 CA  Den Haag


Bezoekadres
Dr. van Welylaan 4

2566 ER  Den Haag

T 070 - 3150000


Contactinfo Bestuur

Nieuws

100% geslaagd

Al onze scholen hebben een slagingspercentage van 100%.  Pleysier College Westerbeek Havo 95,7%. We zijn daar zeer blij mee en wensen…  >> 

100% geslaagd

Prachtige eindexamenresultaten! Op de Pleysier Colleges Delft, Oosterbeek, Zefier en Zoetermeer is het examentraject na de eerte ronde herkansingen afgesloten met…  >> 

Zomervakantie

Hoewel tijdens het zomerreces talrijke werkzaamheden verricht worden op onze locatie(s) ter voorbereiding van het nieuwe schooljaar, zijn wij weinig of…  >>