Uitschrijving

Elk schooljaar is de vraag aan de orde of een langer verblijf op het Pleysier College nog nodig en/of wenselijk is. Indien ander onderwijs een beter vervolg is, stellen wij in overleg met de ouders een schakeltraject in gang. Van het onderwijskundig rapport dat wij voor de vervolgschool opstellen, ontvangen de ouders uiteraard  een kopie.


Leerlingen binnen het uitstroomprofiel Vervolgonderwijs ronden hun onderwijstraject bij het Pleysier College af  met een diploma vmbo, havo of vwo of met een AKA of Entree-diploma (mbo).

Leerlingen binnen het uitstroomprofiel Arbeidsmarktgericht kunnen IVIO-certificaten behalen, ontvangen een VSO Getuigschrift en een transitie (overgangs-)document.

Ontheffing

Het voortgezet speciaal onderwijs is bestemd voor leerlingen tot en met 20 jaar. Aan het einde van het schooljaar waarin de leerling 20 jaar is geworden, moet hij of zij worden uitgeschreven.  Als de school echter van mening is dat de leerling nog extra tijd nodig heeft, kan de school ontheffing aanvragen bij de inspectie. De inspectie kan vervolgens ontheffing voor maximaal één jaar verstrekken.

Zefier

De basis voor inschrijving bij Pleysier College Zefier vervalt wanneer de behandeling bij Youz is afgerond. Als een toelaatbaarheidsverklaring is verkregen bij een samenwerkingsverband, kan de leerling op het Pleysier College blijven en wordt de leerling naar één van onze andere scholen geschakeld.

Contact

College van Bestuur
& Bestuursbureau


Postadres

Postbus 64602

2506 CA  Den Haag


Bezoekadres
Dr. van Welylaan 4

2566 ER  Den Haag

T 070 - 3150000


Contactinfo Bestuur

Nieuws

VSO Staatsexamen

Leerlingen in het VSO krijgen tot januari vier kansen om een Mavo, Havo of Vwo diploma te behalen.   Op 16…  >> 

Leerlingen in beeld

Pleysier College heeft gelukkig contact met alle leerlingen. Er zijn bij ons geen leerlingen zoek zoals laatst in de media verscheen.…  >> 

Scholen blijven gesloten

Dinsdag 31 maart is bekendgemaakt dat alle scholen in Nederland tot en met 28 april gesloten zullen zijn. Uiteraard zijn de…  >>