Inschrijving

Wanneer een leerling is aangemeld  en er is een toelaatbaarheidsverklaring, stuurt onze afdeling Leerlingzaken het aanmeldingsdossier naar de school binnen het Pleysier College dat het beste aansluit bij de profiel van de leerling. Vanuit díe school adviseert de Commissie van Begeleiding aan het College van Bestuur over de plaatsingsaanvraag. Bij een positief advies neemt het College van Bestuur doorgaans een besluit tot plaatsing. Bij een negatief plaatsingsadvies wordt in overleg met de ouders naar een betere optie gezocht.


Als voor één van de Pleysier Colleges meer leerlingen worden aangemeld dan er plaats is, geldt bij het bepalen van de volgorde van plaatsing de datum van aanmelding bij het Pleysier College.


Op de school stelt de Commissie van Begeleiding binnen 6 weken na plaatsing een ontwikkelingsperspectief op. Dit ontwikkelingsperspectief omvat het te bereiken eindniveau en de vervolgbestemming van de leerling. Dit wordt met de ouders en de leerling besproken en vervolgens formeel vastgesteld.

Voor de inschrijving zijn nodig:

- een volledig ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier

- een kopie van de (geldige) toelaatbaarheidsverklaring

- een kopie van het identiteitsbewijs van ouders/wettelijk-vertegenwoordigers (ID-kaart of paspoort);

- een kopie van het identiteitsbewijs van de leerling (ID-kaart of paspoort).

Dossiervorming

Van elke leerling wordt een dossier samengesteld en de vootrgang bijgehouden. Op deze dossiers zijn de regels van de privacywetgeving van toepassing. Dossiers van leerlingen worden tot vijf jaar na het verlaten van de school bewaard.

Vragen

Voor inhoudelijke vragen over plaatsing, kunt u contact opnemen met afd. Leerlingzaken. Voor vragen over de administratieve inschrijving kunt u contact opnemen met de leerlingadministratie.

Leerlingzaken (inhoudelijke informatie)

Dr. van Welylaan 4, Den Haag
Postbus 64602
2506 CA  Den Haag
T: 070 - 3150022
E:

 

Leerlingadministratie (administratieve informatie)

Postbus 64602

2506 CA Den Haag

T: 070 - 3150045
Bereikbaar op maandag, woensdag, vrijdag van 10.00 -12.00 uur en op dinsdag, donderdag van 12.30-14.00 uur.

E: 

Contact

College van Bestuur
& Bestuursbureau


Postadres

Postbus 64602

2506 CA  Den Haag


Bezoekadres
Dr. van Welylaan 4

2566 ER  Den Haag

T 070 - 3150000


Contactinfo Bestuur


vCard