Scholen blijven gesloten


Dinsdag 31 maart is bekendgemaakt dat alle scholen in Nederland tot en met 28 april gesloten zullen zijn. Uiteraard zijn de scholen van het Pleysier College ook gesloten. Hoe lastig wij dit nog steeds vinden, wij begrijpen de noodzaak. Het doel is nog steeds om het onderwijs zo snel mogelijk weer op te pakken.


De sluiting heeft diverse gevolgen:

  • 28 april valt in de meivakantie, daardoor is het Pleysier College in ieder geval tot en met 6 mei gesloten.

  • De leerlingen krijgen bericht over het vervolg van het thuisonderwijs.

  • Wij zullen het ouders/verzorgers per mail melden als de scholen weer open gaan.  

  • Zodra we helderheid hebben over de gang van zaken rond de examens (staatsexamen en mbo-entree) informeren wij de eindexamenleerlingen direct.


Voor ouders werkzaam in een vitale sector, die geen opvang hebben (zie onder brief), willen wij indien noodzakelijk een passend aanbod bieden. Wij vragen ouders/verzorgers contact op te nemen met de school wanneer er opvangproblemen spelen. Wij zoeken dan graag samen met ouders/verzorgers naar een oplossing.


Het is voor ons allemaal een bizarre tijd en er wordt veel van ons allen gevraagd. Het ministerie, gemeenten en schoolbesturen volgen de situatie nauwlettend en proberen oplossingen te vinden.
 

Wij realiseren ons heel goed dat deze tijdelijke sluiting ouders/verzorgers voor problemen kan stellen, maar we zullen hier samen mee door moeten gaan voor de veiligheid van onze leerlingen en onze medewerkers en om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Om dit te bereiken, is het van belang om u te houden aan de aanwijzingen van de overheid en het RIVM. Blijf zoveel mogelijk thuis en ga zo min mogelijk bij anderen op bezoek. Vermijd contact met groepen mensen en en hanteer de hygiënevoorschriften van het RIVM.


Wanneer ouders/verzorgers door het thuisblijven van de leerlingen tegen problemen aanlopen, laat ons dit dan weten. Vertel het de mentor of stuur ons een mail. Wij denken graag met ouders/verzorgers mee. 


Bij verdere ontwikkelingen houden wij ouders/verzorgers per e-mail op de hoogte.


Heeft u na onze berichtgeving nog een vraag over de schoolsluiting? 

Ouders/verzorgers met vragen, kunnen contact opnemen met (mailen naar) de school. 


Heeft u een vraag over het coronavirus? 

Kijk op www.rivm.nl, bel het landelijk nummer van het RIVM via 0800-1351 of bel met onze GGD 088-3084242 (bereikbaar werkdagen van 08.30 - 17.00 uur). U kunt hen ook een e-mail sturen naar het mailadres vragenovercorona@ggdhm.nl. 


Marije Veldhuis - van den Broek, 

Bestuurder Pleysier College

 
Categorieën: Pleysier Algemeen , Zefier, Oosterbeek, Westerbeek, Delft, Zoetermeer
Contact

College van Bestuur
& Bestuursbureau


Postadres

Postbus 64602

2506 CA  Den Haag


Bezoekadres
Dr. van Welylaan 4

2566 ER  Den Haag

T 070 - 3150000


Contactinfo Bestuur

Nieuws

100% geslaagd

Al onze scholen hebben een slagingspercentage van 100%.  Pleysier College Westerbeek Havo 95,7%. We zijn daar zeer blij mee en wensen…  >> 

100% geslaagd

Prachtige eindexamenresultaten! Op de Pleysier Colleges Delft, Oosterbeek, Zefier en Zoetermeer is het examentraject na de eerte ronde herkansingen afgesloten met…  >> 

Zomervakantie

Hoewel tijdens het zomerreces talrijke werkzaamheden verricht worden op onze locatie(s) ter voorbereiding van het nieuwe schooljaar, zijn wij weinig of…  >>