Gebouwen gesloten


Naar aanleiding van de verscherpte maatregelen van het kabinet van 23 maart j.l. heeft het bestuur besloten om nu de schoolgebouwen en het Bestuursbureau te sluiten. Het Pleysier College volgt hiermee de nieuwe richtlijnen. Medewerkers en leerlingen werken uitsluitend thuis.


Onze locaties en medewerkers zijn via e-mail te bereiken.

De directie staat in verbinding met de docenten; zij hebben op hun beurt contact met de leerlingen en ouders.

De leerlingen die eindexamen doen, ontvangen apart nader bericht over het vervolg.


Het is een bizarre tijd waarin bijzonder veel van iedereen gevraagd wordt. Tot zover is er grote bereidheid om samen de schouders eronder te zetten.

Dat gaan we vasthouden!

Categorieën: Pleysier Algemeen , Zefier, Transvaal, Westerbeek, Delft, Zoetermeer
Contact

College van Bestuur
& Bestuursbureau


Postadres

Postbus 64602

2506 CA  Den Haag


Bezoekadres
Dr. van Welylaan 4

2566 ER  Den Haag

T 070 - 3150000


Contactinfo Bestuur

Nieuws

Scholen blijven gesloten

Dinsdag 31 maart is bekendgemaakt dat alle scholen in Nederland tot en met 28 april gesloten zullen zijn. Uiteraard zijn de…  >> 

Gebouwen gesloten

Naar aanleiding van de verscherpte maatregelen van het kabinet van 23 maart j.l. heeft het bestuur besloten om nu de schoolgebouwen en…  >> 

Meeste leerlingen thuis...

5 maart j.l. is bekendgemaakt dat alle scholen in Nederland van maandag 16 maart tot maandag 6 april dicht moeten. Daarom…  >> 
    • Corona preventie hoesten
    • Corona preventie neus snuiten
    • Corona preventie handen wassen
    • elleboog
    • afstand