Meeste leerlingen thuis...

5 maart j.l. is bekendgemaakt dat alle scholen in Nederland van maandag 16 maart tot maandag 6 april dicht moeten. Daarom zijn de scholen van het Pleysier College ook gesloten. Hoe lastig wij dit ook vinden, wij begrijpen de noodzaak.
Ons doel is om het onderwijs zo goed en snel mogelijk op te pakken.


De sluiting heeft diverse gevolgen

  • De scholen zijn dicht en er zijn vanaf 16 maart geen lessen op school. De leerlingen blijven thuis
  • Wij informeren per e-mail over eventuele mogelijkheden van thuiswerk.
  • De sluiting van de scholen duurt tot en met maandag 6 april
  • Wij zullen ruim van te voren per e-mail melden als de scholen weer open gaan
  • De eindexamenleerlingen en stage-leerlingen zullen wij aanvullend informeren per e-mail.

Uitzondering

Voor ouders werkzaam in een vitale sector die geen opvang hebben, willen wij een passend aanbod bieden. Wij vragen u contact op te nemen met de school. Desbetreffende leerlingen kunnen naar school komen.
 
Over verdere ontwikkelingen houden wij ouders/verzorgers zo goed mogelijk per e-mail op de hoogte.
 

Leerlingenvervoer of zorginstelling

Wij vragen ouders/verzorgers om het leerlingenvervoer en eventuele zorginstelling op de hoogte te brengen.
 

Informatie sluiting Pleysier colleges

Ouders/verzorgers met vragen, kunnen contact opnemen met (mailen naar) de school. 


Informatie Coronavirus

Kijk op deze site van de Rijksoverheid en/of het RIVM; bel het landelijk nummer van het RIVM: 0800-1351, of bel met de GGD 088-3084242 (bereikbaar werkdagen van 08.30 - 17.00 uur). U kunt hen ook een e-mail sturen naar vragenovercorona@ggdhm.nl.
 

Tenslotte

Wij realiseren ons heel goed dat deze tijdelijke sluiting velen voor moeilijkheden stelt, maar we moeten dit gezamenlijk doormaken voor de veiligheid van onze leerlingen en onze medewerkers en om verdere verspreiding van het coronavirus te minimaliseren.
Om dit laatste te bereiken, is het van belang dat een ieder zich strikt houdt aan de aanwijzingen van de overheid en het RIVM: Zoveel mogelijk thuis blijven en zo min mogelijk 'nabij sociaal contact'.
Neem  de hygiënevoorschriften van het RIVM zorgvuldig in acht.
 
 
Bestuur Pleysier College.
Categorieën: Pleysier Algemeen , Zefier, Oosterbeek, Westerbeek, Delft, Zoetermeer
Contact

College van Bestuur
& Bestuursbureau


Postadres

Postbus 64602

2506 CA  Den Haag


Bezoekadres
Dr. van Welylaan 4

2566 ER  Den Haag

T 070 - 3150000


Contactinfo Bestuur

Nieuws

Zomervakantie

Hoewel tijdens het zomerreces talrijke werkzaamheden verricht worden op onze locatie(s) ter voorbereiding van het nieuwe schooljaar, zijn wij weinig of…  >> 

VSO Staatsexamen

Leerlingen in het VSO krijgen tot januari vier kansen om een Mavo, Havo of Vwo diploma te behalen.   Op 16…  >> 

Leerlingen in beeld

Pleysier College heeft gelukkig contact met alle leerlingen. Er zijn bij ons geen leerlingen zoek zoals laatst in de media verscheen.…  >>