Maatregel i.v.m. Corona

In de middag van 12 maart j.l. is een persconferentie gegeven door de Minister President in verband met ontwikkelingen rond het Coronavirus.
Het College van Bestuur van Pleysier College volgt het advies uit de persconferentie om vanaf heden iedereen -leerlingen én medewerkers- met verkoudheidsverschijnselen op te roepen thuis te blijven, ook als er geen sprake is van koorts. Een en ander in afwachting van verdere ontwikkeling van het ziektebeeld.
Deze maatregel kan per direct tot gevolg hebben dat wij klassen naar huis moeten sturen. Uiteraard zullen wij dit alleen doen als het echt niet anders kan. Wij hopen op ieders medewerking en begrip.

 

We verwijzen verder naar informatie van de Rijksoverheid.
Nadere berichtgeving volgt hier op de website.

In geval van vragen kan men contact opnemen via cvb@pleysier.nl.

Ondertussen treffen wij extra hygiënische maatregelen op onze scholen en vragen wij een ieder het onderstaande in acht te nemen!

    • Corona preventie hoesten
    • Corona preventie neus snuiten
    • Corona preventie handen wassen
    • afstand
Categorieën: Pleysier Algemeen , Zefier, Oosterbeek, Westerbeek, Delft, Zoetermeer
Contact

College van Bestuur
& Bestuursbureau


Postadres

Postbus 64602

2506 CA  Den Haag


Bezoekadres
Dr. van Welylaan 4

2566 ER  Den Haag

T 070 - 3150000


Contactinfo Bestuur

Nieuws

Zomervakantie

Hoewel tijdens het zomerreces talrijke werkzaamheden verricht worden op onze locatie(s) ter voorbereiding van het nieuwe schooljaar, zijn wij weinig of…  >> 

VSO Staatsexamen

Leerlingen in het VSO krijgen tot januari vier kansen om een Mavo, Havo of Vwo diploma te behalen.   Op 16…  >> 

Leerlingen in beeld

Pleysier College heeft gelukkig contact met alle leerlingen. Er zijn bij ons geen leerlingen zoek zoals laatst in de media verscheen.…  >>