Vakantiedagen

Voor elk schooljaar worden met instemming van onze MR vakantiedagen vastgesteld. Daarnaast gelden ieder schooljaar roostervrije dagen waarop de leerlingen geen les hebben, maar onze medewerkers werken aan professionalisering, het ontwikkelen van onderwijsprogramma's en schoolbrede kwaliteitsevaluaties.

Vakantiedagen leerlingen schooljaar 2019-2020

Prinsjesdag: dinsdag 17 september 2019 (voor al onze scholen)
Herfstvakantie: maandag 21 oktober t/m vrijdag 25 oktober 2019
Kerstvakantie: maandag 23 december 2019 t/m vrijdag 3 januari 2020
Voorjaarsvakantie: maandag 24 februari t/m vrijdag 28 februari 2020
Goede Vrijdag: vrijdag 10 april 2020
Tweede Paasdag: maandag 13 april 2020
Meivakantie: maandag 27 april 2020 t/m dinsdag 5 mei 2020
Hemelvaart: donderdag 21 mei 2020
Pinksteren: maandag 1 juni 2020
Zomervakantie: vrijdag 17 juli t/m vrijdag 28 augustus 2020

Jaarplanning

In de Jaarplanning van elke school staan, naast alle vakantie- en roostervrije dagen, ook diverse andere activiteiten en bijzonderheden vermeld. U bereikt de Jaarplanning via het tabblad 'Agenda' op de website van elke school, maar ook door onderstaand de gewenste 'link' aan te klikken.

Jaarplanning Delft

Jaarplanning Transvaal
Jaarplanning Westerbeek
Jaarplanning Zefier
Jaarplanning Zoetermeer

 

Contact

College van Bestuur
& Bestuursbureau


Postadres

Postbus 64602

2506 CA  Den Haag


Bezoekadres
Dr. van Welylaan 4

2566 ER  Den Haag

T 070 - 3150000


Contactinfo Bestuur


vCard

Nieuws

Zomerreces

Hoewel tijdens het zomerreces talrijke werkzaamheden verricht worden op onze locatie(s) ter voorbereiding van het nieuwe schooljaar, zijn wij weinig of…  >> 

Koersplan 2019-2023

In het voorjaar van 2019 zijn medewerkers van alle scholen van Pleysier College gestart met het werken aan een nieuwe strategische…  >> 

Werken bij Pleysier?

Wij hebben enkele uitdagende vacatures voor ervaren of aankomende docenten/mentoren met hart voor speciale leerlingen. Voor wie de uitdaging aan wil…  >>