Vakantiedagen

Voor elk schooljaar worden met instemming van onze MR vakantiedagen vastgesteld. Daarnaast gelden ieder schooljaar roostervrije dagen waarop de leerlingen geen les hebben, maar onze medewerkers werken aan professionalisering, het ontwikkelen van onderwijsprogramma's en schoolbrede kwaliteitsevaluaties.

Vakantiedagen leerlingen 2018-2019

Prinsjesdag: 18 september 2018 (voor al onze scholen)

Herfstvakantie: 22 oktober 2018 t/m 26 oktober 2018
Kerstvakantie: 24 december 2018 t/m 4 januari 2019
Voorjaarsvakantie: 25 februari 2019 t/m 1 maart 2019
Meivakantie: 19 april 2019 t/m 3 mei 2019
Hemelvaart: 30 mei 2019 t/m 31 mei 2019
2e Pinksterdag: 10 juni 2019
Zomervakantie: 19 juli 2019 t/m 30 augustus 2019

Jaarplanning

In de Jaarplanning van elke school staan, naast alle vakantie- en roostervrije dagen, ook diverse andere activiteiten en bijzonderheden vermeld. U bereikt de Jaarplanning via het tabblad 'Agenda' op de website van elke school, maar ook door onderstaand de gewenste 'link' aan te klikken.

Jaarplanning Delft

Jaarplanning Transvaal
Jaarplanning Westerbeek
Jaarplanning Zefier
Jaarplanning Zoetermeer

 

Contact

College van Bestuur
& Bestuursbureau


Postadres

Postbus 64602

2506 CA  Den Haag


Bezoekadres
Dr. van Welylaan 4

2566 ER  Den Haag

T 070 - 3150000


Contactinfo Bestuur


vCard