Verzuimprotocol

Binnen de gemeente Den Haag wordt gewerkt met een protocol schoolverzuim. Dit protocol moet leiden tot een goede en uniforme handhaving van de Leerplichtwet binnen het Haagse onderwijs.


Handhaving van de Leerplichtwet moet zorgvuldig worden uitgevoerd.

Als school zijn wij wettelijk verplicht verzuim door te geven aan de afdeling Leerplicht.

De stappen binnen het verzuimprotocol

Te laat komen

De tijd die een leerling te laat komt, moet na schooltijd ingehaald worden.

Indien sprake is van meerdere malen te laat komen, meldt de mentor dit aan de ouders. Als een leerling zo’n 6 keer te laat is gekomen, sturen wij de ouders een brief. Als het te laat komen voortduurt, melden wij dit aan Leerplicht. Vanuit Leerplicht ontvangen de ouders een officiële waarschuwingsbrief. Als het te laat komen dan nog niet stopt, nodigt Leerplicht de ouders en leerling uit voor een gesprek bij Leerplicht (op het Stadhuis).

Bij voortdurend te laat komen, leidt dit tot een proces verbaal.

Verzuim (spijbelen)

Wij melden altijd bij Leerplicht als er sprake is van onafgebroken afwezigheid van 3 dagen of 16 uur over een periode van 4 weken. Ook dit verzuim kan leiden tot maatregelen door Leerplicht: een boete, een taakstraf of een leerstraf.

 

Nieuws

100% geslaagd

Al onze scholen hebben een slagingspercentage van 100%.  Pleysier College Westerbeek Havo 95,7%. We zijn daar zeer blij mee en wensen…  >> 

100% geslaagd

Prachtige eindexamenresultaten! Op de Pleysier Colleges Delft, Oosterbeek, Zefier en Zoetermeer is het examentraject na de eerte ronde herkansingen afgesloten met…  >> 

Zomervakantie

Hoewel tijdens het zomerreces talrijke werkzaamheden verricht worden op onze locatie(s) ter voorbereiding van het nieuwe schooljaar, zijn wij weinig of…  >>