Resultaten

Pleysier College Oosterbeek en voorganger brengt jaarlijks resultaten in beeld van leerlingen in relatie tot hun ontwikkelingsperspectief (OPP)
 
Hierbij gaat het erom:
  1. Of het geplande ontwikkelingsperspectief, dat in overleg met ouder(s) en leerling is vastgesteld ook is behaald.
  2. Overzicht te geven van de resultaten van examens die leerlingen hebben afgelegd.