Resultaten

Pleysier College Oosterbeek (en voorganger) brengt jaarlijks resultaten in beeld van leerlingen in relatie tot hun ontwikkelingsperspectief (OPP)
 
Hierbij gaat het erom:
  1. Of het geplande ontwikkelingsperspectief, dat in overleg met ouder(s) en leerling is vastgesteld ook is behaald.
  2. Overzicht te geven van de resultaten van examens die leerlingen hebben afgelegd.

Nieuws

100% geslaagd

Al onze scholen hebben een slagingspercentage van 100%.  Pleysier College Westerbeek Havo 95,7%. We zijn daar zeer blij mee en wensen…  >> 

100% geslaagd

Prachtige eindexamenresultaten! Op de Pleysier Colleges Delft, Oosterbeek, Zefier en Zoetermeer is het examentraject na de eerte ronde herkansingen afgesloten met…  >> 

Zomervakantie

Hoewel tijdens het zomerreces talrijke werkzaamheden verricht worden op onze locatie(s) ter voorbereiding van het nieuwe schooljaar, zijn wij weinig of…  >>