Uitstroomprofielen

Binnen onze twee afdelingen bieden we twee uitstroomprofielen aan:
-Arbeid: gericht op loonvormende arbeid (inclusief werk met ondersteuning vanuit de Wajong/gesubsidieerd werk)
-Vervolgonderwijs: gericht op het behalen van een startkwalificatie (vanaf MBO niveau 2)

Kerndoelen

Voor deze twee  uitstroomprofielen zijn kerndoelen vastgesteld. Deze kerndoelen omschrijven op hoofdlijnen het onderwijsaanbod van de school en omschrijven daarmee onze inspanningsverplichting.

Voor de leerlingen zijn deze kerndoelen echter streefdoelen, want kerndoelen doen geen uitspraak over een niveau-aanduiding en ze gelden dus niet als eindtermen, waaraan een leerling moet voldoen. Bij taal en rekenen zijn we wel verplicht te beschrijven wat de opbrengst is in relatie tot de referentieniveaus.

Het niveau van beheersing en de mate van zelfstandigheid die bij bepaalde kerndoelen kunnen worden bereikt en de mate van ondersteuning die daarbij nodig is, kan per individuele leerling  verschillen.


Naast de kerndoelen voor het voorgezet onderwijs werken we met de leerlingen aan de leergebiedoverstijgende kerndoelen:

- leren leren

- leren taken uitvoeren

- leren functioneren in sociale situaties

- ontwikkelen van een passend toekomstperspectief.

Deze leergebiedoverstijgende vaardigheden komen voortdurend aan bod.

Het accent ligt hierbij op een brede ontwikkeling. Er is aandacht voor het doelgericht, planmatig en methodisch leren leren en werken, maar ook voor het ontwikkelen van sociale, communicatieve en emotionele vaardigheden.

Nieuws

Tevredenheids-onderzoek

Wij zijn trots op de resultaten van het Tevredenheidsonderzoek van het afgelopen schooljaar.  >> 

Vacatures

Zie hier de openstaande vacature(s) op onze school. Wil je meer weten over werken in het vso stuur dan een mail…  >> 

Statement VO platform

m.b.t. volledige openstelling scholen in regio Haaglanden. Dinsdagavond, 25 mei 2021, hebben de besturen van de VO-scholen in Den Haag, Rijswijk…  >>