Werkwijze

Onze leerlingen zijn afkomstig uit Den Haag en regio. Wij bieden onderwijs en begeleiding aan ongeveer 150 leerlingen. Leerniveaus, ambities en mogelijkheden van de leerlingen variëren en daarmee ook hun ontwikkelingsperspectief en het daar aan gekoppelde onderwijsprogramma.

Vervolg

Onze doelgroep bestaat uit leerlingen van 12 tot 20 jaar met een moeilijk lerend of VMBO leerniveau, die aangewezen zijn op een orthopedagogische en orthodidactische aanpak. De leerlingen werken via een praktisch en theoretisch programma aan verbetering van gedrag, zelfredzaamheid, kennis en vaardigheden. De voor de leerling geformuleerde leer- en ontwikkeldoelen zijn gericht op een optimale uitstroom en deelname aan de maatschappij.

Voor elke leerling wordt een programma op maat samengesteld. De leerling heeft de mogelijkheid zich te kwalificeren door middel van het Entree-diploma (mbo-diploma op niveau 1), het vmbo-diploma basis en het vmbo-diploma kader (profiel Economie & Ondernemen) en in schooljaar 2022-2023 verwachten we de eerste vmbo-t diploma's.
 

De school is dusdanig ingericht dat voor de leerlingen kleinschaligheid en veiligheid gerealiseerd wordt door het scheiden van de verschillende leerlinggroepen door

-gebruik te maken van twee ingangen, kantines en schoolpleinen

-verschillende begin- en eindtijden te hanteren.

Leerstromen

Leerlingen, die onze school verlaten, stromen uit naar:

1. Vervolgonderwijs, het middelbaar beroeps onderwijs (MBO), met als doel een een startkwalificatie te behalen. 
2. Werk: regulier werk, werk met ondersteuning of werk binnen een sociale werkvoorziening. 

Nieuws

ESF-nieuwsflits

Tevredenheids-onderzoek

Wij zijn trots op de resultaten van het Tevredenheidsonderzoek van het afgelopen schooljaar.  >> 

Vacatures

Zie hier de openstaande vacature(s) op onze school. Wil je meer weten over werken in het vso stuur dan een mail…  >>