Veiligheid

Onze school hecht grote waarde aan een veilige leer- en werkomgeving. Een gedragscode voor teamleden en leerlingen, geënt op de missie van het Pleysier College, vormt samen met het pedagogisch en didactisch klimaat een belangrijke basis voor de veiligheid.

Onze gedragscode

  • Wij respecteren elkaar
  • Wij kunnen elkaar vertrouwen
  • Wij zorgen voor een veilige (leer)omgeving
  • Wij delen onze expertise met elkaar
  • Wij maken waar wat wij beloven

Op onze school is een uitgebreid veiligheidsplan aanwezig. Hierin staan alle gemaakte afspraken en protocollen rond veiligheid. De veiligheid binnen en rondom de school staat regelmatig op onze overlegagenda.

Belangrijke onderdelen van dit Veiligheidsplan zijn o.a.

  • Bedrijfshulpverlening (BHV)
  • Protocollen hoe om te gaan met geweld, pesten, seksuele intimidatie, drugs en alcohol
  • Registratie van incidenten
  • Gemaakte afspraken met Politie Haaglanden en onze wijkagent.

Wij werken met pedagogische conciërges en een veiligheidscoördinator. Deze collega's hebben een centrale plek binnen de school. Zij zijn de bakens van de leerling maar ook van de docenten.


De school heeft een nauwe samenwerking met de wijkagent en het politiebureau Heemstraat. Op gezette tijden doen we - samen met de politie - een lockercontrole. We willen immers allemaal dat onze school een veilige school is!

Nieuws

Tevredenheids-onderzoek

Wij zijn trots op de resultaten van het Tevredenheidsonderzoek van het afgelopen schooljaar.  >> 

Vacatures

Zie hier de openstaande vacature(s) op onze school. Wil je meer weten over werken in het vso stuur dan een mail…  >> 

Statement VO platform

m.b.t. volledige openstelling scholen in regio Haaglanden. Dinsdagavond, 25 mei 2021, hebben de besturen van de VO-scholen in Den Haag, Rijswijk…  >>