Veiligheid

Onze school hecht grote waarde aan een veilige leer- en werkomgeving. Een gedragscode voor teamleden en leerlingen, geënt op de missie van het Pleysier College, vormt samen met het pedagogisch en didactisch klimaat een belangrijke basis voor de veiligheid.

Onze gedragscode

  • Wij respecteren elkaar
  • Wij kunnen elkaar vertrouwen
  • Wij zorgen voor een veilige (leer)omgeving
  • Wij delen onze expertise met elkaar
  • Wij maken waar wat wij beloven

Op onze school is een uitgebreid veiligheidsplan aanwezig. Hierin staan alle gemaakte afspraken en protocollen rond veiligheid. De veiligheid binnen en rondom de school staat regelmatig op onze overlegagenda.

Belangrijke onderdelen van dit Veiligheidsplan zijn o.a.

  • Bedrijfshulpverlening (BHV)
  • Protocollen hoe om te gaan met geweld, pesten, seksuele intimidatie, drugs en alcohol
  • Registratie van incidenten
  • Gemaakte afspraken met Politie Haaglanden en onze wijkagent.

Wij werken met pedagogische conciërges en een veiligheidscoördinator. Deze collega's hebben een centrale plek binnen de school. Zij zijn de bakens van de leerling maar ook van de docenten.


De school heeft een nauwe samenwerking met de wijkagent en het politiebureau Heemstraat. Op gezette tijden doen we - samen met de politie - een lockercontrole. We willen immers allemaal dat onze school een veilige school is!

Nieuws

100% geslaagd

Al onze scholen hebben een slagingspercentage van 100%.  Pleysier College Westerbeek Havo 95,7%. We zijn daar zeer blij mee en wensen…  >> 

100% geslaagd

Prachtige eindexamenresultaten! Op de Pleysier Colleges Delft, Oosterbeek, Zefier en Zoetermeer is het examentraject na de eerte ronde herkansingen afgesloten met…  >> 

Zomervakantie

Hoewel tijdens het zomerreces talrijke werkzaamheden verricht worden op onze locatie(s) ter voorbereiding van het nieuwe schooljaar, zijn wij weinig of…  >>