Kwaliteitszorg

De zorg voor kwaliteit van ons werk is een taak voor iedereen in onze schoolorganisatie. Of het nu gaat om lesgeven, om ondersteuning of om leidinggeven.
 

De zorg voor kwaliteit

We werken systematisch aan de kwaliteit door plannen te maken en daarna te bekijken wat ervan terecht is gekomen. Voor de onderwerpen die minder goed zijn verlopen maken we verbeterplannen. We zijn ook geïnteresseerd in wat ouders en andere betrokkenen bij onze school vinden van de kwaliteit van ons werk.


Onze school stelt zich voortdurend de volgende vragen:

-Doen wij de goede dingen? Sluit wat we doen aan bij ons koersplan en wettelijke kaders?

-Doen wij de dingen goed?  Geven we uitvoering aan onze gestelde doelen?

-Hoe weten we dat? Dit checken we door zelfevaluaties.

-Vinden anderen dat ook? Dit checken we door tevredenheidmetingen bij ouders, leerlingen, teamleden en onze partners/stakeholders.

-Wat doen we met die informatie? Wij gebruiken de informatie om waar nodig de kwaliteit van onze school te verbeteren.


Door systematisch na te gaan of de gewenste effecten en resultaten behaald zijn, wordt het mogelijk het beleid waar nodig bij te sturen.

Nieuws

ESF-nieuwsflits

Tevredenheids-onderzoek

Wij zijn trots op de resultaten van het Tevredenheidsonderzoek van het afgelopen schooljaar.  >> 

Vacatures

Zie hier de openstaande vacature(s) op onze school. Wil je meer weten over werken in het vso stuur dan een mail…  >>