Verzuimprotocol

Dit protocol kwam tot stand volgens de regels van de leerplichtwet.

Er moet melding gedaan worden bij leerplicht wanneer sprake is van 3 dagen achtereenvolgend ongeoorloofd verzuim óf wanneer in 4 aaneengesloten schoolweken 16 lesuren of meer worden gemist.

Ook frequent te laat komen is een reden om te melden. 

 

Meld ziekte, verzuim, te laat komen of doktersbezoek e.d. tussen 8.00 en 08:30 telefonisch aan de administratie van de school.

 

Absentencontrole

Tijdens het eerste lesuur worden de absenten gecontroleerd. Wanneer er een leerling afwezig is en wij hebben hiervan geen melding ontvangen, dan zal de administratie naar het woonadres van de leerling bellen om na te vragen of het klopt dat de leerling afwezig is. Om zeker te weten dat er onderweg naar school niets is gebeurd, moet ziekte en te laat komen altijd worden gemeld.

Te laat komen

  • Leerlingen die te laat komen, moeten altijd een briefje halen bij de administratie.

  • De leerling moet de gemiste lestijd inhalen.

Verder geldt:

  • Bij 3 keer te laat: de mentor bespreekt het verzuim met de leerling.

  • Bij 6 keer te laat: de mentor en verzuimcoördinator bespreken het verzuim met de leerling; de mentor neemt contact op met ouder/verzorger om het verzuim te bespreken.

  • Bij 9 keer te laat: de leerling wordt samen met ouder/verzorger uitgenodigd voor een gesprek met mentor en coördinator; de leerling krijgt een waarschuwing dat er bij 12 x te laat gemeld wordt bij leerplicht.

  • Bij 12 keer te laat: er wordt gemeld bij leerplicht; ouders/verzorgers krijgen hiervan een bericht van school; leerplicht kan de leerling en ouder/verzorger uitnodigen voor een gesprek.

Doktersbezoek e.d.

  • U wordt verzocht deze afspraken zoveel mogelijk buiten schooltijd te regelen

  • Wanneer er veel afspraken binnen schooltijd vallen, vragen wij u contact op te nemen met de mentor om de gevolgen én eventuele oplossingen te bespreken

Veelvuldig ziekteverzuim

Het kan voorkomen dat een leerling veel lessen verzuimt door ziekte, hierdoor mist de leerling wel een belangrijk deel van het onderwijs. Om ons en u en uw zoon of dochter hierin te kunnen begeleiden kan er door school contact opgenomen worden met de schoolarts.

Nieuws

Tevredenheids-onderzoek

Wij zijn trots op de resultaten van het Tevredenheidsonderzoek van het afgelopen schooljaar.  >> 

Vacatures

Zie hier de openstaande vacature(s) op onze school. Wil je meer weten over werken in het vso stuur dan een mail…  >> 

Statement VO platform

m.b.t. volledige openstelling scholen in regio Haaglanden. Dinsdagavond, 25 mei 2021, hebben de besturen van de VO-scholen in Den Haag, Rijswijk…  >>