Leerlingenraad

Pleysier College Delft heeft een leerlingenraad. In de jaarplanner zijn de vergaderingen van de leerlingenraad opgenomen. In de eerste twee weken van het schooljaar kiest iedere klas zijn afgevaardigde. Hierna komt de leerlingenraad bij elkaar. De leerlingenraad kies uit haar midden een voorzitter en een secretaris.


De leerlingenraad wordt ondersteund door een docent of ouder. Hij/zij beïnvloedt de vergadering niet maar zit er alleen bij om te zien of alles in goede orde verloopt.

De voorzitter  (gekozen door de leden van de leerlingenraad) vertegenwoordigt de leerlingenraad en daarmee alle leerlingen van de zmok-afdeling.


Iedere donderdag houdt iedere klas een klassenbespreking. De punten die van belang zijn voor de gehele school worden in de leerlingenraad gebracht. De secretaris maakt de notulen. De afgevaardigden koppelen alle punten terug naar hun eigen klas.

Tweemaal per jaar heeft de leerlingenraad een vergadering waarbij de voorzitter van de oudervereniging aanzit. Indien gewenst kan de voorzitter van de leerlingenraad punten inbrengen bij de lerarenvergadering op de woensdagmiddag.
 

Nieuws

100% geslaagd

Al onze scholen hebben een slagingspercentage van 100%.  Pleysier College Westerbeek Havo 95,7%. We zijn daar zeer blij mee en wensen…  >> 

100% geslaagd

Prachtige eindexamenresultaten! Op de Pleysier Colleges Delft, Oosterbeek, Zefier en Zoetermeer is het examentraject na de eerte ronde herkansingen afgesloten met…  >> 

Zomervakantie

Hoewel tijdens het zomerreces talrijke werkzaamheden verricht worden op onze locatie(s) ter voorbereiding van het nieuwe schooljaar, zijn wij weinig of…  >>