Leerlingenraad

Pleysier College Delft heeft een leerlingenraad. In de jaarplanner zijn de vergaderingen van de leerlingenraad opgenomen. In de eerste twee weken van het schooljaar kiest iedere klas zijn afgevaardigde. Hierna komt de leerlingenraad bij elkaar. De leerlingenraad kies uit haar midden een voorzitter en een secretaris.


De leerlingenraad wordt ondersteund door een docent of ouder. Hij/zij beïnvloedt de vergadering niet maar zit er alleen bij om te zien of alles in goede orde verloopt.

De voorzitter  (gekozen door de leden van de leerlingenraad) vertegenwoordigt de leerlingenraad en daarmee alle leerlingen van de zmok-afdeling.


Iedere donderdag houdt iedere klas een klassenbespreking. De punten die van belang zijn voor de gehele school worden in de leerlingenraad gebracht. De secretaris maakt de notulen. De afgevaardigden koppelen alle punten terug naar hun eigen klas.

Tweemaal per jaar heeft de leerlingenraad een vergadering waarbij de voorzitter van de oudervereniging aanzit. Indien gewenst kan de voorzitter van de leerlingenraad punten inbrengen bij de lerarenvergadering op de woensdagmiddag.
 

Nieuws

Tevredenheids-onderzoek

Wij zijn trots op de resultaten van het Tevredenheidsonderzoek van het afgelopen schooljaar.  >> 

Vacatures

Zie hier de openstaande vacature(s) op onze school. Wil je meer weten over werken in het vso stuur dan een mail…  >> 

Statement VO platform

m.b.t. volledige openstelling scholen in regio Haaglanden. Dinsdagavond, 25 mei 2021, hebben de besturen van de VO-scholen in Den Haag, Rijswijk…  >>