School- en huisregels

De school is van en voor ons allemaal. We vinden het dan ook belangrijk dat iedereen zich prettig en veilig voelt op school. We zijn hier met elkaar verantwoordelijk voor. Op school respecteren wij ieders godsdienst, levensovertuiging, ras, geslacht en geaardheid.

Om ervoor te zorgen dat het allemaal goed verloopt op school spreken we met elkaar een aantal zaken af waar iedereen zich aan moet houden. Dit zijn onze schoolregels:


 • De lessen beginnen om 08.30 uur. Je krijgt een lesrooster. Je weet dus altijd welke vakken je hebt. 

 • Je wordt verwacht op het schoolplein vanaf 08.15 uur. De mentor mag je vragen tot 16.00 uur op school te blijven. Hier kunnen verschillende redenen voor zijn. Spreek dus niet voor deze tijd ergens anders af.

 • Als je te laat bent haal je een Te Laat briefje bij de administratie. Zonder dat briefje kun je de les niet in.

 • De mentor legt je aan het begin van jouw start op school uit welke consequenties te laat komen of spijbelen hebben.    

 • Als je ziek bent moet je ziek gemeld worden door je vader of moeder. Dat moet tussen 08.00 en 08.30 uur gebeuren bij de administratie (015-2577431).

 • Afspraken met een huisarts, orthodontist en dergelijke dienen zoveel mogelijk buiten schooltijd plaats te vinden.

 • Een verzoek om buitengewoon verlof moet schriftelijk worden ingediend bij de directeur van de school.

 • Als een docent ziek is, proberen we zoveel mogelijk de lessen door te laten gaan. Lukt dit niet dan krijg je een brief mee naar huis.

 • Als je de les wordt uitgestuurd vul je een Eruit Formulier in. Je vult deze zo in dat op grond hiervan een nagesprek met de docent gevoerd kan worden. De docent bepaalt of het formulier voldoende is ingevuld.

 • Roken is tijdens schooltijd niet toegestaan, ook niet op het schoolplein.

 • Op school is Nederlands de voertaal. We kunnen elkaar dan allemaal verstaan.

 • Het is verplicht een locker te gebruiken. Je krijgt een locker toegewezen. In de locker berg je alle spullen op die je niet nodig hebt in de klas. Het is niet toegestaan in de klas eten en drinken bij je te hebben.

 • Je jas berg je ook op in je locker zodra je binnen komt. Dat geldt ook voor een petje en andere hoofdbedekkers. Een hoofddoek dragen vanwege je geloof is toegestaan. Volledig gezichtsbedekkende kleding niet.

 • Je kledingkeuze is zodanig dat een ander daar geen last van heeft. De school bepaalt wat acceptabel is en wat niet.

 • Het is niet toegestaan mobiele apparatuur (bijv. je telefoon) mee te nemen in de klas.

Als je dat toch doet en één van de medewerker ziet het, zal je het moeten inleveren. Na zeven schooldagen krijg je het apparaat dan (pas) weer terug.


 • (nep-)Wapens zijn in Nederland verboden en op school dus ook. Voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden en mee naar school worden genomen, worden in beslag genomen en overhandigd aan de politie.

 • De school heeft het recht lockers, jassen, tassen en dergelijke te controleren op ongeoorloofde spullen.

 • Het meenemen en/of gebruiken voor of tijdens schooltijd van alcohol of andere drugs is niet toegestaan.

 • Na schooltijd is het niet toegestaan in de nabijheid van de school te blijven rondhangen.

 • Energiedrank en andere energie gevende producten mogen niet tijdens schooltijd worden genuttigd. Neem je het toch mee en het wordt gezien, dan wordt het in beslag genomen.

 • De school is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal. Laat kostbare of dierbare spullen thuis.

 • Schoolactiviteiten die buiten de reguliere lestijden vallen zijn verplicht. Dergelijke activiteiten worden ruim van tevoren aangekondigd.

 • Pauzes breng je door op school. Je mag tijdens de pauzes niet het schoolplein af.

 • Eten en drinken mag alleen tijdens de pauzes in de kantine en op het schoolplein.

 • Tijdens lestijd mag een leerling alleen met een Gangpas door de school lopen.

 • Door de school rennen en schreeuwen is niet toegestaan.

 • Je fiets of brommer parkeer je op de daarvoor bestemde plek. Op het schoolplein mag niet worden gefietst of met de brommer gereden worden.

 • Het gebruiken van scheldwoorden en ander taalgebruik dat bedoeld is om een ander te kwetsen levert een boete op! Het kost je €0.50 cent per keer. Jaarlijks wordt door de leerlingenraad besloten aan welk goed doel de opbrengst wordt besteed. Is het betalen van €0.50 cent om welke reden dan ook niet wenselijk / mogelijk, dan moet je als alternatief een klus voor de school doen.

 • Op school blijven we van elkaar af. Ook stoeien is niet toegestaan, voordat je het weet loopt het uit op ruzie. Fysiek geweld heeft altijd consequenties.

 • Op school hebben de leerlingen corveedienst. Je weet tijdig wanneer je aan de beurt bent. Zo houden we met elkaar het gebouw netjes.

Nieuws

Tevredenheids-onderzoek

Wij zijn trots op de resultaten van het Tevredenheidsonderzoek van het afgelopen schooljaar.  >> 

Vacatures

Zie hier de openstaande vacature(s) op onze school. Wil je meer weten over werken in het vso stuur dan een mail…  >> 

Statement VO platform

m.b.t. volledige openstelling scholen in regio Haaglanden. Dinsdagavond, 25 mei 2021, hebben de besturen van de VO-scholen in Den Haag, Rijswijk…  >>