Anti-pestprotocol

Pleysier College Delft ziet pesten als een serieus probleem en betrekt bij het voorkomen en bestrijden ervan alle vijf de betrokken partijen:

  • ouders
  • docenten
  • pestende leerling(en)
  • gepeste leerling
  • de rest van de groep.

De school hanteert een preventieve aanpak, die bestaat uit het behandelen van het onderwerp aan het begin van ieder schooljaar, uit het vaststellen van (gedrags-) verwachtingen in samenspraak met de klas en het periodiek behandelen van het thema in de klas tijdens het schooljaar.


In situaties waarin geconstateerd wordt dat een leerling wordt gepest, zal actie ondernomen worden met behulp van een vast stappenplan.


Onze aanpak en stappenplannen staan beschreven in ons 'anti- pestprotocol'. 

Enerzijds bevat het richtlijnen bij geconstateerd pestgedrag, anderzijds staan er ook voorwaarden en activiteiten in die pesten kunnen voorkomen.

Nieuws

Tevredenheids-onderzoek

Wij zijn trots op de resultaten van het Tevredenheidsonderzoek van het afgelopen schooljaar.  >> 

Vacatures

Zie hier de openstaande vacature(s) op onze school. Wil je meer weten over werken in het vso stuur dan een mail…  >> 

Statement VO platform

m.b.t. volledige openstelling scholen in regio Haaglanden. Dinsdagavond, 25 mei 2021, hebben de besturen van de VO-scholen in Den Haag, Rijswijk…  >>