Anti-pestprotocol

Pleysier College Delft ziet pesten als een serieus probleem en betrekt bij het voorkomen en bestrijden ervan alle vijf de betrokken partijen:

  • ouders
  • docenten
  • pestende leerling(en)
  • gepeste leerling
  • de rest van de groep.

De school hanteert een preventieve aanpak, die bestaat uit het behandelen van het onderwerp aan het begin van ieder schooljaar, uit het vaststellen van (gedrags-) verwachtingen in samenspraak met de klas en het periodiek behandelen van het thema in de klas tijdens het schooljaar.


In situaties waarin geconstateerd wordt dat een leerling wordt gepest, zal actie ondernomen worden met behulp van een vast stappenplan.


Onze aanpak en stappenplannen staan beschreven in ons 'anti- pestprotocol'. 

Enerzijds bevat het richtlijnen bij geconstateerd pestgedrag, anderzijds staan er ook voorwaarden en activiteiten in die pesten kunnen voorkomen.

Nieuws

Nav de persconferentie van 18 december: Ook het VSO sluit per 20-12

Naar aanleiding van de persconferentie van zaterdag 18 december 2021 ontvangt u hierbij de algemene communicatie vanuit het bestuur. Alle scholen…  >> 

Tevredenheidsonderzoek

Wij zijn trots op de resultaten van het Tevredenheidsonderzoek van het afgelopen schooljaar.  >> 

Vacatures

Zie hier de openstaande vacature(s) op onze school. Wil je meer weten over werken in het vso stuur dan een mail…  >>