Privacy

Onze school maakt steeds meer en beter gebruik van digitale verwerking van persoonsgegevens. Daardoor neemt ook het aantal persoonsgegevens dat verwerkt wordt toe en brengt de afhankelijkheid van ICT nieuwe risico’s met zich mee. Het beschermen van de persoonsgegevens van leerlingen, ouders en medewerkers en daarmee het waarborgen van de privacy, wordt daarom steeds belangrijker.

 

Pleysier College heeft een en ander conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vastgelegd in beleid en reglementen. Nadere informatie vindt u hier op de website.

 

Als u vragen heeft, kunt u altijd terecht bij de directeur.

Nieuws

100% geslaagd

Al onze scholen hebben een slagingspercentage van 100%.  Pleysier College Westerbeek Havo 95,7%. We zijn daar zeer blij mee en wensen…  >> 

100% geslaagd

Prachtige eindexamenresultaten! Op de Pleysier Colleges Delft, Oosterbeek, Zefier en Zoetermeer is het examentraject na de eerte ronde herkansingen afgesloten met…  >> 

Zomervakantie

Hoewel tijdens het zomerreces talrijke werkzaamheden verricht worden op onze locatie(s) ter voorbereiding van het nieuwe schooljaar, zijn wij weinig of…  >>