Medezeggenschap

Personeel en ouders van leerlingen van het Pleysier College kunnen invloed uitoefenen op een aantal beleidsmatige zaken van de school via de Medezeggenschapsraad (MR). Als gelijkwaardige gesprekspartner van het College van Bestuur heeft de MR op een aantal terreinen advies- dan wel instemmingsrecht, zoals regelgeving op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn, het schoolplan, en andere zaken zoals omschreven in de Wet Medezeggenschap Scholen. Tevens is de MR een waardevolle bron van informatie voor de Raad van Toezicht.

Individuele zaken worden niet door de MR behandeld.


Sinds een aantal jaren is de mogelijkheid van medezeggenschap uitgebreid door het oprichten van deelraden. Hierdoor staat medezeggenschap dichter bij de werkvloer. Pleysier College Delft heeft een eigen deelraad. 

De deelraad werkt nauw samen met de MR, die op stichtingsniveau de belangen behartigt. Zie hier voor nadere informatie.


We nodigen u van harte uit mee te denken! Indien u lid wilt worden van de deelraad of medezeggenschapsraad, geef dat dan aan bij de mentor van uw kind. Een vrijblijvende afspraak voor aanvullende informatie is dan snel gemaakt.

Nieuws

100% geslaagd

Al onze scholen hebben een slagingspercentage van 100%.  Pleysier College Westerbeek Havo 95,7%. We zijn daar zeer blij mee en wensen…  >> 

100% geslaagd

Prachtige eindexamenresultaten! Op de Pleysier Colleges Delft, Oosterbeek, Zefier en Zoetermeer is het examentraject na de eerte ronde herkansingen afgesloten met…  >> 

Zomervakantie

Hoewel tijdens het zomerreces talrijke werkzaamheden verricht worden op onze locatie(s) ter voorbereiding van het nieuwe schooljaar, zijn wij weinig of…  >>