Medezeggenschap

Personeel en ouders van leerlingen van het Pleysier College kunnen invloed uitoefenen op een aantal beleidsmatige zaken van de school via de Medezeggenschapsraad (MR). Als gelijkwaardige gesprekspartner van het College van Bestuur heeft de MR op een aantal terreinen advies- dan wel instemmingsrecht, zoals regelgeving op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn, het schoolplan, en andere zaken zoals omschreven in de Wet Medezeggenschap Scholen. Tevens is de MR een waardevolle bron van informatie voor de Raad van Toezicht.

Individuele zaken worden niet door de MR behandeld.


Sinds een aantal jaren is de mogelijkheid van medezeggenschap uitgebreid door het oprichten van deelraden. Hierdoor staat medezeggenschap dichter bij de werkvloer. Pleysier College Delft heeft een eigen deelraad. 

De deelraad werkt nauw samen met de MR, die op stichtingsniveau de belangen behartigt. Zie hier voor nadere informatie.


We nodigen u van harte uit mee te denken! Indien u lid wilt worden van de deelraad of medezeggenschapsraad, geef dat dan aan bij de mentor van uw kind. Een vrijblijvende afspraak voor aanvullende informatie is dan snel gemaakt.

Nieuws

Tevredenheids-onderzoek

Wij zijn trots op de resultaten van het Tevredenheidsonderzoek van het afgelopen schooljaar.  >> 

Vacatures

Zie hier de openstaande vacature(s) op onze school. Wil je meer weten over werken in het vso stuur dan een mail…  >> 

Statement VO platform

m.b.t. volledige openstelling scholen in regio Haaglanden. Dinsdagavond, 25 mei 2021, hebben de besturen van de VO-scholen in Den Haag, Rijswijk…  >>