Welkom!

Het Pleysier College verzorgt onderwijs aan speciale leerlingen van 12 tot en met 20 jaar in de regio Haaglanden. Ons onderwijs is scherp afgestemd op de ontwikkelingsmogelijkheden van de individuele leerling: voortgezet speciaal onderwijs voor jongeren met een  gedragsstoornis en/of psychiatrische problematiek.


Om bij het Pleysier College onderwijs te kunnen volgen, is een toelaatbaarheidsverklaring nodig. Dit zegt echter nog niets specifieks over de sterke en minder sterke punten van de leerlingen. Elke leerling is anders, dus is onderwijs op maat zeer belangrijk voor de ontwikkeling. Daarom heeft het Pleysier College een breed scala aan onderwijs- en uitstroommogelijkheden.


De doelgroep en werkwijze verschillen per school van het Pleysier College. Maar er zijn rode draden: alle scholen hanteren een orthopedagogische en orthodidactische benadering, ze hebben een duidelijke structuur in aanbod en dagritme, werken met ontwikkelingsperspectieven, geven les in kleine groepen, het lesaanbod wordt zo veel mogelijk afgestemd op de leerlingen en is gericht op zowel de cognitieve als de sociaal-emotionele ontwikkeling. Maar de ontwikkeling van onze leerlingen stopt niet na onderwijs aan het Pleysier College. Onze leerlingen stromen uit naar diverse vormen van vervolgonderwijs (mbo, hbo en wo) of arbeid. 

Contact

Pleysier College
College van Bestuur
& Service Bureau


Postadres

Postbus 64602

2506 CA  Den Haag


Bezoekadres
Dr. van Welylaan 4

2566 ER  Den Haag

T 070 - 3150000


vCard

Nieuws

IMPACT stopt

IMPACT is vanaf heden niet meer actief/operationeel, dus beperkt bereikbaar. De afdeling wordt per 1 augustus definitief opgeheven.  >> 

Bestuursbureau

Deze zomer krijgt het Pleysier College een 'Bestuursbureau'. Medewerkers van dit Bestuursbureau ondersteunen het bestuur en de directies  bij hun taakuitvoering.…  >> 

Vacatures

Pleysier College heeft onlangs diverse docent-vacatures bekend gemaakt voor het komende schooljaar. Zie 'Werken bij Pleysier College'.  >>